Functieomschrijving

De Manager Food & Quality (MFQ) is een leidinggevende coach voor onze keukenmedewerkers

en handelt vanuit conceptkaders. De MFQ is een specialist op het gebied van productkwaliteit en

compromisloos op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

 

Plaats in de organisatie

De MFQ krijgt leiding van de Food Operations Manager (FOM). De MFQ is verantwoordelijk voor het food productie proces, food, kwaliteitsproces, HACCP en inslag%. De MFQ stuurt vanuit zijn verantwoordelijkheid de keuken, het magazijn en spoelkeuken aan. De MFQ onderhoudt een functionele relatie met vakspecialisten van

het hoofdkantoor, andere parken en externen. De primaire focus van de MFQ ligt binnen de operatie

van het park.

 

Jobgerelateerde competenties

 

1. Food kwaliteit en productie proces

• Geeft leiding aan de medewerkers in de keukens

• Bewaakt en controleert het werken volgens receptuur op alle outlets

• Verantwoordelijk voor invoering en implementatie van keukenconcepten inclusief front cooking

en gastbeleving

• Werkt vanuit zijn verantwoordelijkheid (ook) operationeel mee

• Bewaakt de kwaliteit van de producten en is adviseur op culinair en product technisch gebied.

• Instrueert over de te gebruiken productietechnieken

• Verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit productiemiddelen

 

2. Inslag%

• Verantwoordelijk voor de food cost targets

• Analyseert de inslag%

• Maakt verbeterplannen op basis van de analyse

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeterplannen.

 

3. HACCP

• Bewaakt de naleving van veiligheid conform HACCP-wetgeving, hygiëne en netheid en

onderneemt indien nodig actie

• Begeleidt, instrueert en controleert de Souschefs en Floormanagers omtrent te nemen

maatregelen ten aanzien van HACCP

• Contactpersoon op het park voor de Inspectiedienst Fod Volksgezondheid en voedselveiligheid en Houwers

• Contactpersoon naar Center Parcs ten aanzien van bouwkundige voedselveiligheidsaspecten en

ongedierte

 

4. I&L

• Geeft leiding aan de medewerkers van afdeling I&L

• Verantwoordelijk voor optimaal voorraadbeheer en bestellingen

• Organiseert de inventarisaties op het park

• Verantwoordelijk voor kwaliteits- en kwantiteitscontrole geleverde goederen

• Verantwoordelijk voor de werkzaamheid van de apparatuur op het park

 

5. Spoelkeuken

• Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling spoelkeuken

• Verantwoordelijk voor loonkosten spoelkeuken

• Verantwoordelijk voor naleving HACCP wetgeving spoelkeuken

• Verantwoordelijk voor onderhoud van de apparatuur

6. Overig

• Loopt operationele Duty’s volgens het Dutyrooster

• Heeft aandeel in de champion structuur binnen Albron CP

 

7. Communicatie en samenwerking

• Verstrekt informatie vanuit zijn vakgebied in de werkoverleggen van de afdelingen

• Verstrekt relevante informatie vanuit zijn vakgebied

• Heeft periodiek overleg volgens overlegstructuur

• Neemt deel aan relevante landelijke vergaderingen

• Coacht Floormanagers en stuurt keuken-, spoel- en magazijnmedewerkers aan op alle

    aandachtsgebieden

• Heeft contact met Kwaliteit, Marketing, F&B Controller en Inkoop

• Stemt regelmatig met de Finance Manager af of de relevante KPI's gehaald worden en communiceert dit

naar de outlets en Floormanagers

• Signaalfunctie naar de Food Operations Manager op het park

 

 

 

Functie eisen

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Relevante vooropleiding mede gericht op voedsel bereidingsprocessen

Bachelor werk- en denkniveau, cijfermatig en analytisch

Inzetbaar 7 dagen/week volgens variabele werktijden binnen een 5-dagenweek; aanwezig tijdens kritische gastentijden

 

Profiel
Kennis en gewenste ervaring

Ervaring in het leiden/begeleiden en ontwikkelen van een team

Specialistische kennis in vakgebied

Ervaring in het maken en uitvoeren van actieplannen

Oog voor Supply chain management

 

 

Capaciteiten

Een gepassioneerd leider, geïnspireerd door de uitgangspunten van Albron CP

Tactische denker

Begrijpt KPI’s en kan deze concreet omzetten in acties

Vermogen om te organiseren, plannen en prioriteiten te stellen

Neemt verantwoordelijkheid en kan delegeren indien nodig

Vermogen op een duidelijke en concrete manier te communiceren

 

KPI’s

Is (mede) verantwoordelijk voor de volgende KPI’s:

 

Financieel:

Inslag

Loonkosten (uurloon, flex%, OPU)

 

Kwaliteit:

HACCP score, gemeten door Houwers Groep

ISO audits

SHE

Catering Monitor (Quality of Food)

Ongedierte rapportage

 

Sociaal:

Medewerkerstevredenheid

Gezondheidsprecentage

Marktconform loon aangevuld met extralegale voordelen zoals:

  • maaltijdcheques
  • ecocheques
  • eindejaarspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • groepsverzekering
  • vergoeding woon-werkverkeer
  • gratis zwemmen
  • korting bij boeking van een verblijf

Sollicitatieprocedure